Avoimet pestit

Tältä sivulta löydät leiriorganisaation avoimet pestit. Katso avoimet pestit tai ilmianna itsesi.

Ilmianna itsesi

Leirikokemuksen avoimet pestit

Isot ohjelmat, taiteellinen päällikkö

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Isojen yhteisohjelmien taiteellisena päällikkönä suunnittelet ja mahdollistat koko leirin osallistujille yhteisen elämyksen ohjelmasisällön näkökulmasta. Suunnittelet innostavaa, kasvattavaa ja mieleenpainuvaa ohjelmaa kaikenikäisille leiriläisille. Pestaat itsellesi esiintyjistä ja taustatoimijoista koostuvan tiimin.

Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä isojen ohjelmien teknisen päällikön, brändipäällikön sekä palvelumuotoilupäällikön kanssa.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lisätietoja ja hakemukset aura.pajamo@partio.fi

Isot ohjelmat, tekniikkapäällikkö

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Isojen yhteisohjelmien tekniikkapäällikkönä mahdollistat koko leirin osallistujille yhteisen elämyksen tekniikan näkökulmasta. Leirin yhteiset ohjelmat näkyvät ja kuuluvat kaikille. Toimit isojen ohjelmien teknisenä tuottajana suunnitellen ja hankkien kaluston, rekryten pestiläiset sekä mahdollistaen yhteisen partioelämyksen.

Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä isojen ohjelmien taiteellisen päällikön, brändipäällikön sekä palvelumuotoilupäällikön kanssa.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lisätietoa ja hakemukset aura.pajamo@partio.fi

Leiriarkkitehti

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Leiriarkkitehtina vastaat leirialueelle rakennettavien väliaikaisten sekä mahdollisesti pysyvien rakennelmien suunnittelusta. Toteutat suunnitelmat yhteistyössä lukuisien käyttäjien kanssa. Tarvittaessa voit pestata itsellesi tiimin avustamaan suunnittelutyössä. Pesti tarjoaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä partioleiriarkkitehtuuri voi parhaimmillaan näyttää vuonna 2020.

Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä leirikokemusorganisaation muiden jäsenten sekä infrapalveluorganisaation kanssa. Kokemus leirirakennelmien suunnittelusta luetaan eduksi. Pestin vaatimuksena on perustason CAD-taidot sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lisätietoja ja hakemukset: aura.pajamo@partio.fi

Leirikaavoittaja

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Leirikaavoittajana suunnittelet Maisaareen väliaikaisen kaupungin. Selvität leirin osa-alueiden tilantarpeet ja tarvittavan tilan luonteen sekä vaatimukset ja suunnittelet niiden pohjalta yhteistyössä leirimaisema-arkkitehdin kanssa leirikaavan. Huolehdit siitä, että leirialue on toimiva ja kompakti kokonaisuus jossa kaikille toiminnoille on oma paikkansa.

Pesti edellyttää yhteistyötä kaikkien leirikokemuksen osa-alueen jäsenten kanssa. Lisäksi teet tiiviisti yhteistyötä infrapalvelujen, ohjelman ja pelastuksen kanssa.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lisätietoja ja hakemukset: aura.pajamo@partio.fi

Leirimaisema-arkkitehti

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Leirimaisema-arkkitehdin roolissa vastaat leirialueen yleisilmeestä. Maisaaren osa-alueet muuntuvat käsissäsi tiloiksi ja paikoiksi. Olet yhdessä leirikaavoittajan kanssa vastuussa leirialueen luettavuudesta. Suunnittelemasi leirialueen ilme tukee leirin brändiä.

Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä leirikaavoittajan, brändipäällikön ja leiriarkkitehdin kanssa.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lisätietoja ja hakemukset: aura.pajamo@partio.fi

Palvelumuotoilupäällikkö

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Pestin kuvaus

Palvelumuotoilupäällikön tehtävänä on arvioida ja kehittää leirialueen toimintoja ja prosesseja. Kyseenalaistat partioleirien totuttuja toimintatapoja ja haastat tekijöitä kehittämään entistä parempaa toimintaa. Olet aina leiriläisen puolella. Pohdit leirin käyttäjäryhmiä ja heidän leirikokemustaan.

Pesti edellyttää yhteistyötä kaikkien leirikokemuksen osa-alueen jäsenten kanssa. Lisäksi teet tiiviisti yhteistyötä infrapalvelujen ja ohjelman kanssa.

Lisätietoja pestistä

Lisätietoa ja hakemukset aura.pajamo@partio.fi 27.1.2019 mennessä!

Kasvatus

Alaleiripäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 7-10

Pestin kuvaus

Alaleiripäällikkö on osa Kasvatusjohtajan tiimiä. Alaleiripäällikön vetämässä ryhmässä on kuusi Alaleirimestaria ja Kylä-Seppo. Alaleiripäällikön osa-alueen organisaatiossa on Alaleirimestarien alla noin 18 Kyläkymppiä joiden alla erinäinen määrä leirilippukuntia. Alaleiripäällikkö on vastuussa alaleirien päivittäisestä sujuvasta toiminnasta ja päivän aikataulun muodostamisesta yhteistyössä Ohjelman kanssa. Alaleiripäällikön vastuulle kuuluu mm. alaleirien organisointi yhdessä mestareiden kanssa, savujaon tekeminen, savujen päiväohjelman tekeminen (ruokailu-, uinti- ja ohjelma-aikojen teko) sekä savukansion kokoaminen ja yheistyössä viestinnän kanssa lippukuntien informointi.

Sinulta odotetaan innostusta, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, näkemystä alaleirielämästä osana isompaa kokonaisuutta sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Kansainvälisyyspäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 1-2

Pestin kuvaus

Kansainvälisyyspäällikkö on osa Kasvatusjohtajan tiimiä. Kansainvälisyyspäällikkö on vastuussa muista maista leiriin osallistuvien viihtyvyydestä leirillä sekä ennen leiriä käytännön asioiden ja yhteistyön sujuvuudesta. Tärkeä osa pestiä on kontaktien luominen muiden maiden partio organisaatiohin jotka leirille ollaan kutsumassa. Muiden maiden edustajat tulevat olemaan pienemmissä ryhmissä eri alaleireissä, jotta yhteinen tekeminen ja verkostoituminen sekä yhteistyö partion tekemiseen suomessa on selkeä ja tarkoituksenmukainen. Kansainvälisyyspäällikkö toimii yhteistyössä Alaleiripäällikön ja leirin ohjelmaa tuottavien osa-alueiden kanssa.

Sinulta odotetaan innostusta, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, suomen kielen lisäksi vähintään sujuvaa englannin kielen taitoa, kiinnostusta ja näkemystä kansainvälisyyden edistämiseen partiossa, sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Kasvatuspäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 2-3

Pestin kuvaus

Kasvatuspäällikkö on osa Kasvatusjohtajan tiimiä ja toimii Kasvatusjohtajan oikeana kätenä. Pesti edellyttää yhteistyötä leirin kaikkien osa-alueiden kanssa, mutta erityisesti Ohjelman kanssa tarkistaen partiokasvatuksen olemassa olon osana kaikkea toimintaa ja tekemistä.

Sinulta odotetaan innostusta, ideointikykyä, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, näkemystä partion kasvatustavoitteista, johtamismallista ja pestityökaluista niin teoriassa kuin käytännössä ja partiokasvatuksesta osana isompaa leirikokonaisuutta, sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Osaamispäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 3-5

Pestin kuvaus

Osaamispäällikkö on osa Kasvatusjohtajan tiimiä. Osaamispäällikkö tuo osaamisen osaksi leirin toimintaa; osaamisen tunnustaminen eri menetelmien ja mallien avulla. Osaamispäällikkö on asiantuntija partion oppien tuomisessa osaksi työelämätaitoja ja niiden avaamista ansioluetteloon. Tavoitteena on tuoda osaamismerkit kaikkien tietoisuuteen ja osaamisen vahvasti esille tuominen osana partiotoimintaa.

Sinulta odotetaan innostusta, ideointikykyä, johtamiskokemusta, vahvaa yhteistyökykyä, näkemystä sekä kokemusta osaamisesta partiossa, sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Perheleiripäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 5

Pestin kuvaus

Perheleiripäällikkönä vastaat leirin perheleiriosuudesta. Perheleiripäällikkö on osa Kasvatusjohtajan tiimiä. Tehtävänäsi on suunnitella tiimisi kanssa toimiva perheleiri osana muuta leiriä. Vastuualueeseen kuuluu osana mm. päiväohjelman suunnittelu ja toteutus, sekä pestien varmistaminen kaikille perheleirin aikuisille yhteistyössä HR:n ja muun ohjelmaa tuottavan tahon kanssa. Perheleiriin kuuluu myös päiväkoti, joka toimii lapsilähtöisesti ja huomioi kunkin lapsen omana yksilönään.

Sinulta odotetaan innostusta, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, näkemystä perheleiristä osana isompaa kokonaisuutta sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Tukipäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 projektin aikana)

Johdettavien määrä: 3-5

Pestin kuvaus

Tukipäällikkö on osa Kasvatuspäällikön tiimiä. Tukipäällikkö huolehtii, että kaikilla tekijöillä ja lähijohtajilla on saatavilla riittävästi tukea oman pestinsä hoitamiseen. Tukipäällikön vahvuus on tukeminen pestissä ja jaksaminen. Tukipäällikkö on myös vastuussa leirilippukuntien luotsitapaamisista. Lisäksi johtajahuolto on tärkeä pala leiriä joka kuuluu Tukipäällikön osa-alueisiin. Tukipäällikön alta löytyy myös tekijöiden leirilippukunta. Tukipäällikkö on hyvässä yhteistyössä HR päällikön ja Ohjelman Vapaa-ajan mestarin kanssa.

Sinulta odotetaan innostusta, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, näkemystä aikuispartiotoiminnasta ja pesteissä jaksamisesta osana isoa konaisuutta sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hakuaika on käynnissä 27.1.2019 asti. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen laura.j.nordgren@partio.fi. Samasta osoitteesta myös lisätietoa pestistä.

Pestiin voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Resurssin avoimet pestit

Hankintapäällikkö

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (23 kk)

Ajankäyttö: Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit

Johdettavien määrä: 1-5

Pestin kuvaus

Hankintapäällikkö kuuluu resurssiosa-alueen päällystöön ja vastaa sen jäsenenä kokonaisuudessaan leirille ostettavan tai vuokrattavan tavaran hankinnasta ja jälleenmyynnistä leirin jälkeen. Hankintapäälliköllä on hankintatiimi ja jälleenmyyntitiimi. Hankintatiimi suunnittelee leirille hankintaprosessin ja toteuttaa keskitetyt hankinnat sen mukaisesti. Jälleenmyyntitiimi suunnittelee prosessin, jonka mukaisesti leirille hankittuja ja leirin jälkeen käyttökelpoisia tavaroita kaupataan lippukunnille tai muille tahoille.

Pestin hoitaminen vaatii ymmärrystä ja kokemusta hankintojen toteuttamisesta ja projektien taloudesta. Pesti vaatii yhteistyökykyä ja halua tukea resurssitoimialan osa-alueiden lisäksi kaikkia leirin tekijöitä hankintoihin liittyvissä asioissa. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä palkattavan projektityöntekijän kanssa.

Resurssiosa-alue vastaa talouden lisäksi hankinnoista, jälleenmyynnistä, kumppanuuksista, pesteistä sekä myyntitoiminnoista.

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä!

Lisätietoja pestistä

Joni Pinomäki puhelimitse (p. 050 387 8561) tai sähköpostilla, vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen joni.pinomaki@partio.fi

HR-päällikkö

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (23 kk)

Ajankäyttö: Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin kuvaus

HR-päällikkö kuuluu resurssiosa-alueen päällystöön ja vastaa sen jäsenenä leirin tekijöiden tyytyväisyydestä ja jaksamisesta. HR-päällikkö omistaa tiiminsä kanssa leirin pestaus-, koulutus-, pestinvälitysprosessit ja tukee kasvatusosa-aluetta sen toiminnassa. Käytännössä tiimi suunnittelee ja toteuttaa pestijärjestelmän, perehdytyksen ja koulutuksen sekä leirin aikaisen pestinvälityksen.

Pestin hoitaminen vaatii ymmärrystä ja kokemusta partion pestijärjestelmästä ja johtajien tukemisessa pestissään jaksamisessa. Ennen leiriä pestiryhmä tukee koko leiriorganisaatiota tekijöiden pestauksessa. Tukea tuotetaan määrittelemällä leirille hyvät pestikäytännöt ja kouluttamalla pestiesimiehiä pestikäytäntöihin. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä koko leiriorganisaation kanssa.

Resurssiosa-alue vastaa pestien lisäksi taloudesta, hankinnoista, jälleenmyynnistä, kumppanuuksista sekä myyntitoiminnoista.

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä!

Lisätietoja pestistä

Joni Pinomäki puhelimitse (p. 050 387 8561) tai sähköpostilla, vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen joni.pinomaki@partio.fi

Kumppanipäällikkö

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (23 kk)

Ajankäyttö: Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin kuvaus

Piirileirin kumppanipäällikkö kuuluu resurssiosa-alueen päällystöön ja vastaa sen jäsenenä leirin kumppanuuksista kokonaisuutena.

Leirin aikana kumppanipäällikkö tiimeineen koordinoi yhdessä viestinnän ja markkinoinnin kanssa yhteistyökumppaneiden leirinaikaista näkyvyyttä. Lisäksi tiimi vastaa mahdollisesta kumppaneiden kanssa järjestettävästä toiminnasta leirin aikana ja pääyhteistyökumppaneiden vierailuista leirialueelle.

Pestin hoitamisessa on hyödyksi kattava kontaktiverkosto, mutta se ei ole edellytys pestiin hakeutumiselle. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä viestinnän ja markkinoinnin kanssa.

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä!

Lisätietoja pestistä

Joni Pinomäki puhelimitse (p. 050 387 8561) tai sähköpostilla, vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen joni.pinomaki@partio.fi.

Myyntipäällikkö

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (23 kk)

Ajankäyttö: Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit

Johdettavien määrä: 1-5

Pestin kuvaus

Piirileirin myyntipäällikkö kuuluu resurssiosa-alueen päällystöön ja vastaa sen jäsenenä leirillä tapahtuvasta myyntitoiminnasta eli kahviloista, kioskeista ja leirikaupasta. Myyntipäällikkö omistaa tiiminsä kanssa leirin myyntiprosessin ja suunnittelee leirille tulevat myyntipisteet.

Pestin hoitaminen vaatii ymmärrystä ja kokemusta myyntitoiminnasta. Pesti vaatii yhteistyökykyä ja innovatiivista otetta myyntitoiminnan järjestämiseen.

Resurssiosa-alue vastaa myyntitoiminnan lisäksi taloudesta, hankinnoista, jälleenmyynnistä, kumppanuuksista sekä pesteistä.

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä!

Lisätietoja pestistä

Joni Pinomäki puhelimitse (p. 050 387 8561) tai sähköpostilla, vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen joni.pinomaki@partio.fi.

Infran avoimet pestit

infra päällikkö x2

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Ajankäyttö: Päälliköiden kokoukset n.4/vuosi, omat kokoukset n. 4/vuosi.
Lisäksi viikonlopun mittaisia tapaamisia n.2kpl. Ajankäytön vaativuus suuri.

Johdettavien määrä: 10-15

Pestin kuvaus

Infra päällikkö suunnittelee leirialueelle toimivan juomaveden jakelun. Sekä tarvittaessa vaihtoehtoisen tavan toimittaa juomavettä keittiölle, alaleireihin yms. Tehtävä vaatii tarkkaa suunnittelua sekä ongelmanratkaisukykyä. Kokemusta infran rakentamisesta on eduksi, mutta ei pakollinen. Tehtävään kuuluu väliaikaisten linjojen suunnittelu sekä mahdollisesti pysyvien vesiputkien rakentaminen alueelle niin omistajan salliessa. Infra päällikön pestiin kuuluu myös mahdollistaa niin alueen salliessa esteetön kulkuyhteys leirialueen eri alueille. Hän myös tarvittaessa muokkaa valmiina olevaa tiestöä sekä mahdollistaa sen tehokkaan käytön tapahtuman aikana, kuten pelastustiet alaleireille ja ohjelmalaaksoihin. Päällikkö suunnittelee myös väliaikaisien rakennelmien purun. Tehtävässä johdettavina on mestari ja tekijätason henkilöitä.

Tehtävä vaatii yhteistyötä paljon muiden osa-alueiden kanssa.

Tehtävään kuuluu aikataulutus, hankintojen teko, suunnittelu sekä oman alueensa mestari ja tekijä rekry. Pesti tarjoaa jo kokeneelle tai kokemusta hakevalle hyvän tavan haastaa itseään sekä kehittää johtamistaitojaan

Lisätietoja pestistä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen nikolai.nerg@partio.fi

Lisätietoja pestistä saa sähköpostitse. Kuvan liittäminen hakemukseen vapaaehtoista.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 27.1.2019 mennessä!

Palo- ja pelastuspäällikkö x2

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Ajankäyttö: Päälliköiden kokoukset n.4/vuosi, omat kokoukset n. 4/vuosi.
Lisäksi viikonlopun mittaisia tapaamisia n.2kpl. Ajankäytön vaativuus suuri.

Johdettavien määrä: 10-20

Pestin kuvaus

Palopäällikkö vastaa tapahtuman aikaisesta paloturvallisuudesta sekä suunnittelee ensi sammutuksen tulipalon sattuessa. Valvoo kohteiden paloturvallisuutta joissa käsitellään avotulta tai muuta joka voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällikkö tekee viime kädessä päätökset tulen käytöstä joko työssä,ohjelmassa tai rakennettaessa. Päällikkö pitää huolen että tulen käyttöä valvotaan oikein ja niin että riski tulipalon syttymiseen pystytään minimoimaan. Päällikkö myös toteuttaa tapahtumalle pelastautumissuunnitelman yhdessä staabin,turvan ja lääkinnän kanssa.

Pesti on vastuultaan suuri sekä vaativuudeltaan vaativa. Pesti tarjoaa jo kokeneelle tai kokemusta hakevalle hyvän tavan haastaa itseään sekä kehittää johtamistaitojaan.

Tehtävään kuuluu suunnittelu ja toteutuksen valvonta sekä tarvittaessa itse osallistuminen, päällikkö vastaa myös oman alueensa mestari ja tekijä rekrystä.

Lisätietoja pestistä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen nikolai.nerg@partio.fi

Lisätietoja pestistä saa sähköpostitse. Kuvan liittäminen hakemukseen vapaaehtoista.

hakemuksesi viimeistään 27.1.2019 mennessä!

Purkupäällikkö

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Ajankäyttö: Päälliköiden kokoukset n.4/vuosi, omat kokoukset n. 4/vuosi.
Lisäksi viikonlopun mittaisia tapaamisia n.2kpl. Ajankäytön vaativuus suuri.

Johdettavien määrä: 20-30

Pestin kuvaus

Purkupäällikkö johtaa ja suunnittelee tapahtuman purku leirin yhdessä rakennuspäällikön kanssa sekä mestareiden avustuksella. Päällikkö pesti vaatii tiivistä yhteistyötä rakennuspäällikön kanssa, jotta purku toteutuu aikataulussa tehokkaasti. Purku päällikön kuormitus rakennus leirin aikana on pienempi kuin rakennuspäällikön, mutta oltava mukana jotta purku sujuu onnistuneesti.

Tehtävä edellyttää hyvää yhteistyö-,organisointi- ja ajankäyttökykyä.

Purku- ja rakennuspäällikkö hoitavat yhdessä rekryn (samat tekijät molemmissa porrastetusti).

Pesti tarjoaa jo kokeneelle tai kokemusta hakevalle hyvän tavan haastaa itseään sekä kehittää johtamistaitojaan.

Lisätietoja pestistä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen nikolai.nerg@partio.fi

Lisätietoja pestistä saa sähköpostitse. Kuvan liittäminen hakemukseen vapaaehtoista.

hakemuksesi viimeistään 27.1.2019 mennessä!

Rakennuspäällikkö

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Ajankäyttö: Ajan käyttö: Päälliköiden kokoukset n.4/vuosi, omat kokoukset n. 4/vuosi.
Lisäksi viikonlopun mittaisia tapaamisia n.2kpl. Ajankäytön vaativuus suuri.

Johdettavien määrä: 20-30

Pestin kuvaus

Rakennuspäällikkö suunnittelee alueen leirirakennelmat yhdessä mestarien sekä Purkupäällikön kanssa.

Rakennelmia tulee olemaan ympäri aluetta ja niiden vaativuus taso vaihtelee hyvin paljon.

Tehtävään kuuluu aikataulutus, hankintojen teko, suunnittelu sekä oman alueensa mestari ja tekijä rekry. Rakennettavia kohteita voivat myös olla pysyvät ratkaisut niin alueen omistajan salliessa, joka tuo tehtävään vaativuutta. Rakennuspäällikkö tapahtuman aikana ei vaadi tehtäviä, mutta rakennus- ja purku leirin aikana johtaa tekemistä yhdessä purku päällikön kanssa.

Tehtävä vaatii hyvää organisointi-, delegointi- ja ajanhallintakykyä.

Tehtävään kuuluu aikataulutus, hankintojen teko, suunnittelu sekä oman alueensa mestari- ja tekijärekry. Purku- ja rakennuspäällikkö hoitavat yhdessä rekryn (samat tekijät molemmissa porrastetusti).
Pesti tarjoaa jo kokeneelle tai kokemusta hakevalle hyvän tavan haastaa itseään sekä kehittää johtamistaitojaan.

Lisätietoja pestistä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen nikolai.nerg@partio.fi

Lisätietoja pestistä saa sähköpostitse. Kuvan liittäminen hakemukseen vapaaehtoista.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 27.1.2019 mennessä!

Turvallisuuspäällikkö x 2

Pestin kesto: 1/2019-12/2020

Ajankäyttö: Päälliköiden kokoukset n.4/vuosi, omat kokoukset n. 4/vuosi.
Lisäksi viikonlopun mittaisia tapaamisia n.2kpl. Ajankäytön vaativuus suuri.

Johdettavien määrä: 20-30

Pestin kuvaus

Turvallisuuspäällikkö vastaa tapahtuman aikaisesta järjestyksen valvonnasta sekä yleisestä viihtyvyydestä. Suunnittelee myös suurien massojen liikuttamisen ohjelmiin jotka sijaitsevat joko alueella tai sen ulkopuolella. Päällikkö organisoi ja suunnittelee miten mestarit,kympit ja tekijät toimivat tapahtuman aikana ja tekee tiivistä yhteistyötä lääkinnän sekä palo-ja pelastus päällikön kanssa, jotta saavutetaan viihtyisä ja turvallinen ympäristö tehdä ja toimia leirillä.

Pesti edellyttää kokemusta vastaavan tapaisesta pestistä ja kokemusta järjestyksen valvonnasta.

Pesti tulee olemaan vaatimaan paljon ajankäyttöä ennen tapahtumaa, jotta tapahtuman aikana kaikki toimii jouhevasti.

Tehtävään kuuluu aikataulutus, suunnittelu sekä oman alueensa mestari ja tekijä rekry.

Pesti tarjoaa jo kokeneelle tai kokemusta hakevalle hyvän tavan haastaa itseään sekä kehittää johtamistaitojaan.

 

 

Lisätietoja pestistä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen nikolai.nerg@partio.fi

Lisätietoja pestistä saa sähköpostitse. Kuvan liittäminen hakemukseen vapaaehtoista.

hakemuksesi viimeistään 27.1.2019 mennessä!

Ohjelman avoimet pestit

Laaksopäällikkö (x 2)

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, ja ohjelmatiimin kokoukset alkavat tammikuussa 2019. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Ohjelman päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, ohjelman suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 päivää projektin aikana)

Johdettavien määrä: 4-10

Pestin kuvaus

Laaksopäällikön tehtävänä on huolehtia laakson käytännön järjestelyistä, laakson toimivuudesta ja sujuvuudesta sekä laakson toiminnasta leirin aikana. Laaksoon saapuu kerrallaan koko alaleiri, ja ikäkaudet jakautuvat omille osilleen laaksoon. Ikäkausiohjelman laaksoihin tuottaa kunkin ikäkauden oma ikäkausitiimi, joita johtaa ikäkausipäällikkö.

Haussa on yhteensä viisi laaksopäällikköä leirin viiteen laaksoon, joista vähintään yhdessä on teemana vesiohjelma. Kolmessa laaksossa on ohjelmaa kaikille ikäkausille seikkailijasta samoajaan, kahdessa vain seikkailijoille ja tarpojille.

Johdat laaksosi toiminnasta vastaavaa tiimiä, johon kuuluu tarvittavat mestarit laakson toiminnan mahdollistamiseksi. Tiimisi huolehtii laakson rakentamisesta, hankinnoista sekä infrasta ja laakson budjetista. Toimit läheisessä yhteistyössä ikäkausitiimien laaksomestareiden kanssa.

Odotamme sinulta innostusta, kykyä hahmottaa laakso kokonaisuutena ja näkemystä siitä, millainen on osallistujien ja tekijöiden kannalta toimiva laakso. Lisäksi odotamme johtamiskokemusta sekä kykyä sitoutua pestiin sen loppuun asti.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteisiin roosa.tiusanen@partio.fi ja santtu.soupas@partio.fi (molemmille). Samoista osoitteista voit kysyä lisätietoa pestistä.

Oheisohjelmapäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, ja ohjelmatiimin kokoukset alkavat tammikuussa 2019. Pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Ohjelman päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tiimin kokoukset, ohjelman suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 päivää projektin aikana)

Johdettavien määrä: 3-5

Pestin kuvaus

Oheisohjelmapäällikkönä vastaat saapumis- ja lähtöpäivien ohjelman suunnittelusta ja materiaalien tuottamisesta, ennakkomateriaalin tuottamisesta leirilippukunnille ja sudenpentuohjelmapaketin tuottamisesta. Leirin saapumis- ja lähtöpäiviin liittyy paljon odottelua, jonka helpottamiseen työstät tiimisi kanssa leiriläisille mielekästä väliaikaohjelmaa. Lisäksi tiimisi suunnittelee leirilippukuntien omiin ennakkotapaamisiin tai lippukuntaretkille sopivia vapaaehtoisia aktiviteetteja. Lippukuntien sudenpentuleiritaakkaa helpottamaan tiimisi suunnittelee myös sudenpennuille valmiin ohjelmapaketin leirin teemalla, jotta sudenpennutkin pääsisivät osaksi piirileirivuotta.

Toimit yhteistyössä muiden ohjelman päälliköiden sekä leirin viestinnän kanssa.

Odotamme sinulta innostusta, ideoita ja näkemystä oheisohjelman mielekkääseen toteuttamiseen sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko keston ajaksi. Toivomme sinulta myös laajaa näkemystä partio-ohjelmasta eri ikäkausille.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteisiin roosa.tiusanen@partio.fi ja santtu.soupas@partio.fi (molemmille). Samoista osoitteista voit kysyä lisätietoa pestistä.

Samoajapäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, ja ohjelmatiimin kokoukset alkavat tammikuussa 2019 ja pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Ohjelman päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman samoajatiimin kokoukset, ohjelman suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 päivää projektin aikana)

Johdettavien määrä: 6-10

Pestin kuvaus

Samoajapäällikkönä vastaat leirin samoajaohjelmasta kolmessa samoajalaaksossa, haikilla ja vapaa-ajan ohjelmasta samoajacornerissa. Tehtävänäsi on suunnitella tiimisi kanssa samoajille ikäkauden mukaista ohjelmaa ja koordinoida laaksojen sekä haikin toimintaa läheisessä yhteistyössä laaksomestareiden ja haikkimestarin kanssa. Lisäksi toimit läheisessä yhteistyössä vaeltaja- ja aikuisohjelma alle sijoittuvan vapaa-ajan mestarin kanssa.

Johdat samoajatiimiä, johon pestataan samoajamestarit kolmeen laaksoon ja haikille, sekä samoajacornerista vastaavan mestarin.

Odotamme sinulta innostusta, johtamiskokemusta, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, näkemystä samoajaohjelmaan sekä kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteisiin roosa.tiusanen@partio.fi ja santtu.soupas@partio.fi (molemmille). Samoista osoitteista voit kysyä lisätietoa pestistä.

Seikkailijapäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, ja ohjelmatiimin kokoukset alkavat tammikuussa 2019 ja pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Ohjelman päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman seikkailijatiimin kokoukset, ohjelman suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 päivää projektin aikana)

Johdettavien määrä: 6-10

Pestin kuvaus

Seikkailijapäällikkönä vastaat piirileirin seikkailijaohjelmasta kuutena ohjelmapäivänä. Tehtävänäsi on tiimisi kanssa suunnitella seikkailijoille ikäkauden mukaista ohjelmaa viiteen ohjelmalaaksoon sekä haikille. Toimit läheisessä yhteistyössä laaksopäällikköiden kanssa ja koordinoit laaksojen seikkailijaohjelman. Lisäksi toimit yhteistyössä haikkipäällikön kanssa.

Johdat seikkailijatiimiä, johon pestaat jokaista laaksoa sekä haikkia kohden seikkailijamestarin, sekä mahdollisesti muita tarvittavia henkilöitä.

Odotamme sinulta innostusta ja kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä näkemystä seikkailijaohjelmaan, johtamiskokemusta ja kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteisiin roosa.tiusanen@partio.fi ja santtu.soupas@partio.fi (molemmille). Samoista osoitteista voit kysyä lisätietoa pestistä.

Tarpojapäällikkö

Pestin kesto: Pesti alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä, ja ohjelmatiimin kokoukset alkavat tammikuussa 2019 ja pesti päättyy loppuraporttien valmistuessa syksyllä 2020.

Ajankäyttö: Ohjelman päällikköjen kokoukset n. 10x/vuosi, oman tarpojatiimin kokoukset, ohjelman suunnittelupäivät/-viikonloput (3-4 päivää projektin aikana)

Johdettavien määrä: 6-10

Pestin kuvaus

Tarpojapäällikkönä vastaat piirileirin tarpojaohjelmasta kuutena ohjelmapäivänä. Tehtävänäsi on tiimisi kanssa suunnitella seikkailijoille ikäkauden mukaista ohjelmaa viiteen ohjelmalaaksoon sekä haikille. Toimit läheisessä yhteistyössä laaksopäällikköiden kanssa ja koordinoit laaksojen tarpojaohjelman. Lisäksi toimit yhteistyössä haikkipäällikön kanssa.

Johdat tarpojatiimiä, johon pestaat jokaista laaksoa sekä haikkia kohden tarpojamestarin, sekä mahdollisesti muita tarvittavia henkilöitä.

Odotamme sinulta innostusta ja kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, johtamiskokemusta sekä näkemystä tarpojaohjelmaan ja kykyä sitoutua pestiin sen koko ajaksi.

Lisätietoja pestistä

Hae pestiin 27.1.2019 mennessä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteisiin roosa.tiusanen@partio.fi ja santtu.soupas@partio.fi (molemmille). Samoista osoitteista voit kysyä lisätietoa pestistä.

Viestinnän avoimet pestit

Markkinointipäällikkö

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (23 kk)

Ajankäyttö: Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset (suunnitteluviikonloput/seminaarit)

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin kuvaus

Piirileirin markkinointipäällikkö kuuluu leirin viestintäryhmään yhdessä viestintäpäällikön ja viestintäjohtajan kanssa. Viestintäryhmä yhdessä brändipäällikön kanssa vastaa ja leirin viestinnällisten tavoitteiden toteutumisesta ja markkinoinnillisesta ajatuksesta.

Markkinointipäällikkö johtaa markkinointitiimiä, joka ja vastaa leirin kampanjasuunnittelusta ja markkinointimateriaalien tuottamisesta sekä graafisen ilmeen oikein käyttämisestä. Lisäksi markkinointitiimi osallistuu leirin markkinointiin ennen leiriä.

Pestin hoitaminen vaatii visuaalista näkemystä ja markkinoinnin ymmärrystä. Lisäksi markkinointipäälliköltä odotetaan kiinnostusta ja halua olla tekemässä näyttävää ja hyvän näköistä leiriä omaleimaisella ilmeellä. Pesti edellyttää yhteistyötä projektityöntekijän kanssa.

Pestissä pääsee oppimaan suuren tapahtuman markkinoinnin johtamisen käytännön toimista ja markkinoinnin toteuttamista.

Lisätietoja pestistä

Lisätietoja pestistä Maija Ruokoselta puhelimitse (p. 040 511 7434) tai sähköpostilla. Vapaamuotoiset hakemukset 27.1.2019 mennessä osoitteeseen maija.ruokonen@partio.fi