Jälleenmyyntimestari

Osa-alue
Resurssi
Pestin taso
Mestari
Haku päättyy
Pestin kesto
syyskuun loppuun 2020 (15 kk)
Ajankäyttö
Oman vastuualueen ryhmän kokoukset noin kerran kuussa, oman osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit
Johdettavien määrä
0-1
Pestin kuvaus

Piirileiri Otavan jälleenmyyntimestari kuuluu hankintatiimiin ja sitä kautta resurssiosa-alueeseen ja tukee hankintapäällikköä siinä, että leirin hankinnoissa edistetään jälleenmyyntiä hankintojen suunnittelusta alkaen. Lisäksi jälleenmyynnin toimintamallin tulisi olla mahdollisimman sujuva kaikille osapuolille. Hankintatoimi vastaa leirin hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta pienhankinnat, ruokahuolto ja kuljetus pois lukien. Lisäksi hankittujen tavaroiden jälleenmyynti kuuluu hankintatoimen vastuulle.

Jälleenmyyntimestari osallistuu hankintatoimen ja jälleenmyynnin yleiseen suunnitteluun ja jälleenmyyntiohjeen laadintaan. Ennen leiriä jälleenmyyntimestarin tehtävänä on valmistella ja varmistaa jälleenmyynnin toimivuus ja toteuttaa sähköinen kauppa- tai varauspaikka. Parasta olisi, kun kaikille hankinnoille olisi tiedosta uusi ostaja jo heti hankintaa tehtäessä. Leirin aikana ja leirin lähestyessä loppua jälleenmyyntimestarin tehtävänä on huolehtia, että jälleenmyynnissä tavara ja ostaja kohtaavat toisensa sujuvasti, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Pestin hoitamiseksi tekijällä on hyvä olla ymmärrystä siitä, miten tavaroita saadaan yksinkertaisella tavalla esittelyyn ja myyntiin verkkoon ja kykyä samaistua siihen, miten partiolainen tai lippukunta näitä tavaroita ostaisi. Ammattimainen osaaminen esim. verkkokaupankäynnistä ei kuitenkaan ole edellytys pestin hoitoon. Tämän pystyy hyvin paikkaamaan myynnillisellä ajattelumallilla, innostuksella asiaan ja halulla toteuttaa hankinnat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Resurssiosa-alue vastaa hankintojen ja jälleenmyynnin lisäksi taloudesta, kumppanuuksista, pesteistä sekä myyntitoiminnoista.

Jälleenmyyntimestari pestataan, kun oikea henkilö löytyy.

Lisätietoja pestistä

hankintapäällikkö Seppo Lahtinen (p. 040 074 8902) puhelimitse tai sähköpostilla, vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen seppo.lahtinen@lowell.com.