Ilmoittautumisen ehdot

Otavalle ilmoittaudutaan 1.11.2019-30.1.2020 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tehdään jäsenrekisteri Kuksassa eikä muita ilmoittautumisia huomioida. Ilmoittautuminen on sitova. Rakennus- ja purkuleirille ilmoittautuminen ohjeistetaan myöhemmin keväällä.

Alle 18 -vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan. Alaikäisen partiolaisen ja huoltajan olisi hyvä täyttää ilmoittautumislomake yhdessä.

Ilmoittautumisessasi annetut tiedot jaetaan eteenpäin tahoille, jotka niitä tarvitsevat varmistaakseen leiriläisten sujuvan leiriarjen ja turvallisuuden. Näitä tahoja ovat leirin lääkintä, muonitus, pestien osalta HR sekä leirilippukunnan johtajat. Tietoja ei jaeta eikä käytetä tarpeettomasti, ja leirin jälkeen antamasi terveystiedot poistetaan jäsenrekisteri Kuksasta ja leirin aikana käytettävästä leirirekisteristä. Ilmoittautuessasi leirille hyväksyt tietojesi luovuttamisen tarvittaville tahoille.

Mikäli osallistuja tarvitsee arjessa tukea (esimerkiksi henkilökohtainen avustaja), on hänen vastattava itse siitä, että hänellä on vastaava tuki myös leirin aikana.

 

Kuljetukset

Leirille ilmoittautuessa osallistuja tiedostaa ja hyväksyy sen, että leirille ja leiriltä pois kuljetaan leirilippukunnan järjestämällä bussikuljetuksella (Röölään) sekä leiriorganisaation järjestämällä merikuljetuksella (Röölä-Maisaari), joka hoidetaan Merivoimienaluksilla. Leirille ja leiriltä ei pääse millään muulla tavalla. Yksityisveneillä Maisaareen saapuminen on kielletty koko leirin ajan. Merivoimat keräävät matkustajarekisterin, joka hävitetään lokakuun 2020 loppuun mennessä.

 

Peruutusehdot

Leiriosallistuminen on mahdollista perua maksutta 30.1.2020 asti.

Sairastumis- ja tapaturmatapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön.

Mikäli syystä tai toisesta olet estynyt osallistumaan leirille, on leiriosallistumisen siirto toiselle partiolaiselle mahdollista 30.6.2020 asti. Estynyt etsii itse leirille osallistuvan korvaavan henkilön ja ilmoittaa asiasta lippukunnalleen sekä Otavan projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9430. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos osallistumismaksu jää kokonaan käyttämättä. Osallistumismaksua ei palauteta.

 

Stipendit

Otavan osallistumismaksuun on mahdollista hakea stipendiä joko koko maksuun tai puoleen siitä. Stipendijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle.

Stipendiä haetaan Kuksassa leirille ilmoittautumisen yhteydessä (1.11.2019-30.1.2020), jonka jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. Hakeminen edellyttää perheen tilanteen ja tulotietojen selvittämistä. Stipendin hakemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne tule esimerkiksi lippukunnan tietoon. Stipendihakemukset käsittelevät Otavan leiriorganisaatiosta erillinen stipendiryhmä ja hakemuksessaan hakija antaa suostumuksensa siihen, että hakemuksen tiedot annetaan stipendiryhmän käyttöön.

Stipendit jaetaan hakemusten perusteella hakijan kokonaistilanne huomioon ottaen siten, että stipendeistä on apua mahdollisimman monelle osallistujalle. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen, kun haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä kertoo päätöksestään suoraan stipendiä hakeneelle ja päätös huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai haettua pienemmän stipendipäätöksen saanut osallistuja voi halutessaan peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 31.3.2020 mennessä.

 

Kesätyö- ja kesälomatakuu

Otavalla on käytössä kesätyö- ja kesälomatakuu! Jos et kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pysty osallistumaan leirille, voit peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa vapaamuotoista todistusta vastaan 31.5.2020 mennessä. Toimita työnantajantodistus Otavan projektityöntekijälle Heli Matintalolle, heli.matintalo@partio.fi ja puh. 050 312 9430. Tällöin koko maksettu leirimaksu palautetaan. Lisäksi henkilö voi takuun turvin perua 0-9 -vuotiaan lapsen/huolettavan sekä mahdollisen puolison osallistumisen. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan Otavalle!

 

Laskutus- ja maksuehdot

Leiri laskutetaan yhdessä erässä maaliskuussa 2020. Lasku lähetetään suoraan jokaiselle osallistujalle tämän Kuksassa määrittelemällään tavalla. Vaihtoehtoina on paperilasku tai sähköpostilasku. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Laskulla on huomioitu automaattisesti mahdollinen stipendi tai lippukunnan myöntämä tuki.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys leirialueelle pääsyyn. Leirille lähtevällä partiolaisella on oltava maksettuna myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu. Poisjäänti leiriltä ilman syytä ei oikeuta maksun palautukseen, lukuun ottamatta kesätyö- ja kesälomatakuuta.

 

Perheleiri

Kaikki lapsiperheet ovat tervetulleita Otava 2020:lle! Perheet ja pikkuväki majoittuvat perheleirissä tai oman lippukunnan kanssa. Perheleirin tavoitteena on mahdollistaa aikuisten osallistuminen leirin työtehtäviin. Perheleirissä on päiväkoti sekä oma ohjelma pienille koululaisille. Perheleirin leiriarki pyörii siellä majoittuvien työpanoksella, joten kaikilta siellä majoittuvilta edellytetään osallistumista pienten yhteisten tehtävien hoitamiseen oman pestin lisäksi.

Leirilippukunnissa majoittuvat perheet ovat aina tervetulleita mukaan perheleirin ohjelmaan sekä käyttämään perheleirin palveluita. Leirilippukunnissa majoittuvat lapset saavat osallistua päiväkodin tai koululaisohjelman toimintaan.

Perheleirissä asutaan itse mukana tuoduissa teltoissa. Perheet voivat sopia yöpyvänsä toiseen perheen kanssa samassa teltassa. Telttapaikkoja ei ole mahdollista varata etukäteen. 

Perheleiriläiset kuljetetaan Maisaareen leiriorganisaation järjestämällä merikuljetuksella. Tästä ohjeistamme lisää myöhemmin keväällä kaikkia perheleiriinsaapuvia. Leiriin ei voi tuoda autoja!

Jokaisella perheleirille osallistuvalla aikuisella tulee olla vähintään 50% pesti. Leirinajaksi voi myös muodostaa leiriperheen, jossa toinen aikuinen hoitaa lapsia ja toisella on täysipäiväinen eli 100% pesti tai kummallakin aikuisella voi olla 50% pestit. Muistakaa tehdä perheelle perheleiritunniste!

 

Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus on pakollinen kaikille Otavan täysi-ikäisille osallistujille. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen leiriä, että koulutus on sinulla suoritettuna! Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/.

 

Ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät:

1.11.2019 Ilmoittautuminen alkaa

30.1.2020 Ilmoittautuminen päättyy, mahdollisuus oman ilmoittautumisen muokkaamiseen päättyy

3.2.2020 Leirilippukuntien ilmoittautuminen alkaa

29.2.2020 Leirilippukuntien ilmoittautuminen päättyy

Maaliskuu 2020 Osallistumismaksujen laskutus alkaa

31.3.2020 Leiriosallistumisen peruutusoikeus myöntämättömien stipendien tapauksessa päättyy

31.5.2020 Leiriosallistumisen peruutusoikeus kesätyö- ja kesälomatakuun tapauksissa päättyy

30.6.2020 Mahdollisuus leiriosallistumisen siirtoon päättyy

Ota yhteyttä