Saavutettavuus

Saavutettavuus ja esteettömyys huomioidaan sekä piirileiri Otavan suunnittelussa että toteutuksessa mahdollisimman hyvin. Leirin järjestämisessä hyödynnetään Suomen Partiolaisten saavutettavuusohjetta ja osallistujia kannustetaan luomaan yhdessä turvallinen tila, jotta kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kokea elämyksellinen piirileiri. Turvallisen tilan luomiseen annetaan ohjeita leirilippukunnille.

 

Info ja kielet

Leirin tavoitteena on viestiä ennen leiriä ja sen aikana selkeästi. Leiriläisen ensisijainen tiedonlähde ennen leiriä on oman lippukunnan yhteyshenkilö. Lisäksi leirin projektityöntekijä Heli Matintalo on tavoitettavissa ja vastaamassa kysymyksiin toimistoaikaan ma-pe klo 10-16 sekä to klo 11-18.

Ennen leiriä leiriläiset voivat hakea tietoa myös leirin verkkosivuilta sekä ennen leiriä lähetettävästä leirimateriaalista. Leirin aikana leiriläisen ensisijainen tiedonlähde on oman leirilippukunnan johtajat. Lisäksi leirillä oleva infopiste palvelee kaikkia osallistujia.

Tapahtuman kieli on suomi, mutta ohjeita annetaan niitä tarvitseville myös englanniksi. Tapahtuman verkkosivuilta löytyy tietoa suomeksi ja lyhyesti englanniksi ja ruotsiksi. Leirin aikana panostetaan sujuvaan tiedonkulkuun ja selkokieliseen viestintään.

 

Saapuminen ja leiripaikka

Leirille saavutaan ja poistutaan merivoimien kuljetuksilla. Leiriorganisaatio järjestää liikuntarajoitteisille esteettömät kuljetukset. Esteettömyys huomioidaan leirialueella, joten myös liikuntarajoitteiset ja/tai apuvälineitä käyttävät voivat osallistua tapahtumaan. Leirialue on pääasiallisesti tasamaata, sisältää tiestöä ja välimatkat ovat yleisesti totuttuja lyhyemmät.

 

Ruokailu

Ruokailu järjestetään joka päivä samassa paikassa lukuun ottamatta päiväretkiä ja muita erikoistilanteita. Ruokailualueen sisäänkäynti, kulkusuunnat sekä jonotusalueet on selkeästi merkitty. Leirillä syödään joka päivä aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala.

Linjastolla tarjolla olevien ruokien allergeenit ja raaka-aineluettelo ovat esillä jonotusalueella. Kaikki erikoisruokavalioiksi leirillä luettavat ruuat haetaan erikoisruokavalioiden jakelupisteestä ruokailualueella. Ruokailualue on helppokulkuinen niin jalan kuin apuvälinein.

 

Vessat ja suihkut

Jokaisen bajamajapisteen yhteyteen tulee myös yksi invabajamaja. Otavalla on käytössä vessapassi, jolla suolistosairautta sairastava pääsee ohittamaan vessajonon. Suihkujen yhteyteen rakennetaan esteetön suihku, johon pääsee pyörätuolilla. Lisäksi Otavalle tulee muutamia erillisiä suihkukoppeja niitä tarvitseville.

 

Ohjelman soveltaminen

Saavutettavuus ja esteettömyys pyritään huomioimaan piirileirin ohjelmassa. Ikäkausi-partiolaisilla (11-17-vuotiaat) on kuutena leiripäivänä ohjelmaa, joista neljä järjestetään ohjelmalaaksoissa, joihin pääsee kulkemaan teitä pitkin.

Seikkailijoilla ja tarpojilla on haikin lisäksi viisi ohjelmalaaksoa. Samoajilla on haikin lisäksi kolme ohjelmalaaksoa sekä yhteensä kaksi päivää pestissä. Yhtenä päivänä ohjelma tuodaan alaleiriin ja yhtenä päivänä lähdetään haikille joko Maisaaressa tai sen lähialueilla. Haikista pyritään tekemään mahdollisimman esteetön.

Ohjelman suunnittelussa on otettu huomioon leiriläisten moninaisuus. Ohjelmapisteillä on ennen ohjelmaan osallistumista saatavilla tietoa ohjelmapisteen suorittamiseen vaadittavista taidoista ja kyvyistä, kuten kielellisistä, motorisista ja sosiaalisista kyvyistä. Ohjelmaan osallistuminen ei vaadi erityisiä varusteita tai ne tarjotaan osallistujille ohjelmapisteellä.

 

Leirilippukunta, majoittuminen ja henkinen tuki

Otavalla leirielämää eletään leirilippukunnassa, joka koostuu vähintään omasta lippukunnasta. Leirilippukuntaa johtaa kaksi leirilippukunnanjohtajaa ja johtajistoon kuuluu vähintään jokaisen ikäkauden leiriluotsit. Oman leirilippukunnan johtajisto vastaa sujuvasta leirielämästä ja turvallisuudesta. Leirilippukunnat järjestävät itse majoittumisen, joten majoittumiseen liittyvistä tarpeista tai huolista kannattaa keskustella oman leirilippukunnan johtajien kanssa. Leirillä on yörauha, jotta kaikki saavat tarvitsemansa levon. Rauhoittumista varten leirille on tulossa erilaisia tiloja, joihin voi vetäytyä hetkeksi lepäämään leiriarjen keskellä.

 

Ensiapu ja lääkkeet

Leirillä on leirilääkintä, joka pitää ensiapupistettä, joka päivystää vuorokauden ympäri. Lisäksi leirialueella kiertää ensiaputiimejä. Leirilääkinnän tekijät ovat lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja ensiaputaitoisia maallikoita. Lääkkeitä voi tarvittaessa säilyttää jääkaappilämpötilassa. Ilmoita tällaisesta tarpeestasi ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Taloudellinen tuki

Otavalle osallistumiseen on mahdollista hakea taloudellista tukea tapahtumaan ilmoittautumisien yhteydessä. Leirin osallistumismaksuun pystyy hakemaan stipendiä eli vapautusta joko koko leirimaksuun tai puoleen leirimaksusta. Stipendiä pystyt hakemaan valitsemalla ilmoittautuessa Kuksassa ”Ilmoittaudu ja ano stipendiä”, jonka jälkeen pääset täyttämään stipendihakemuksen. Kaikki tiedot ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos stipendiä ei myönnetä, pystyt perumaan ilmoittautumisen leirille maksutta kevään aikana.

Kaikki tiedot ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ota yhteyttä