Turvallisuus

Seuraavat yleistä turvallisuutta koskevat asiat on huomioitu piirileiri Otavalla:

  • Jokaisessa alaleirissä on oman lippukunnan johtajien lisäksi muita johtajia. Omasta lapsesta saattaa myös huolehtia toisesta lippukunnasta oleva johtaja. Leirin aikaiset lähijohtajat esitellään kaikille osallistujalle.
  • Jokaisessa alaleirissä ja ohjelmapisteillä on koulutettuja ensiapuvastaavia. Lisäksi leirillä on omat ensiapupisteensä sekä leirilääkintä josta vastaa lääkäri. Tarvittaessa turvaudutaan terveyspalveluihin.
  • Lääkkeille järjestetään asianmukaiset lukolliset säilytystilat.
  • Leirillä on otettu huomioon tulipaloriskit sekä sen vaatimat toimenpiteet, paloturvallisuudesta huolehtii leiripalokunta.
  • Kaikkien yleisestä turvallisuudesta vastaavat järjstetyksenvalvojat.