Turvallisuus

Seuraavat yleistä turvallisuutta koskevat asiat on huomioitu piirileiri Otavalla:

  • Jokaisessa alaleirissä on oman lippukunnan johtajien lisäksi muita johtajia. Omasta lapsesta saattaa myös huolehtia toisesta lippukunnasta oleva johtaja. Leirin aikaiset lähijohtajat esitellään kaikille osallistujalle.
  • Jokaisessa alaleirissä ja ohjelmapisteillä on koulutettuja ensiapuvastaavia. Lisäksi leirillä on omat ensiapupisteensä sekä leirilääkintä, josta vastaa lääkäri. Tarvittaessa turvaudutaan terveyspalveluihin.
  • Lääkkeille järjestetään asianmukaiset lukolliset säilytystilat.
  • Leirillä on otettu huomioon tulipaloriskit sekä sen vaatimat toimenpiteet, paloturvallisuudesta huolehtii leiripalokunta.
  • Kaikkien yleisestä turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat.
  • Otava järjestetään alueella, jossa on riski punkin pureman jälkeen sairastua punkin levittämiin tauteihin (borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus). Leirillä ensisijaisesti suojaudutaan punkeilta ohjeistamalla leiriläisiä ja leirilippukunnanjohtajia keinoista ennalta ehkäistä punkin puremat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee maksullista rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan henkilöille, jotka oleilevat ja liikkuvat luonnossa kesäaikana vähintään neljä viikkoa.