Leirilippukuntailmoittautumiset

Leirilippukuntailmoittautuminen Otavalle

Mikä on leirilippukunta?

Leirilippukunta on leirin ajaksi perustettava leirin perusyksikkö, joka muodostuu ala- ja täysi-ikäisistä osallistujista, heidän johtajistaan ja koko leirilippukunnan johtajistosta. Leirilippukunnan koko tulee olemaan noin 80-100 henkeä ja yksi alaleiri koostuu noin 6-10 leirilippukunnasta siten, että jokaisessa alaleirissä on noin 700 henkeä. Alaleirejä on kuusi ja yksi perheleiri. Leirilippukunta on jokaisen leirille osallistuvan koti leirin ajan.

Leirilippukunnan muodostaminen

Leirilippukunnan muodostavat piirin alueilla toimivat luonnolliset lippukunnat. Leirilippukuntaa johtaa leirilippukunnanjohtajapari, jonka luonnolliset lippukunnat yhteis-työssä ja -ymmärryksessä valitsevat. Leirilippukuntaa voi myös johtaa yksi leirilippukunnanjohtaja, mutta suosittelemme kahta leirilippukunnanjohtajaa. Käytännöllinen tapa muodostaa leirilippukunta on olla yhteydessä omalla alueella toimiviin muihin lippukuntiin, jotka lähtevät myös piirileirille ja sopia näiden kanssa leirilippukunnan perustamisesta leiriä varten. Myös muut tavat leirilippukunnan muodostamiselle ovat mahdollisia.

Leirilippukunnan johtajat

Yhden alaleirin kaikkia leirilippukuntia johtaa kaksi alaleirimestaria yhdessä kolmen alaleirikympin kanssa. Leirilippukuntaa johtaa leirilippukunnanjohtajapari yhteistyössä leirilippukunnan luotsien ja lähijohtajien kanssa. Vähintään toisen leirilippukunnanjohtajan tulee olla partiojohtaja. Jokaisessa leirilippukunnassa tulee olla yksi luotsi kutakin ikäkautta kohti, joita leirilippukunnassa on. Näiden lisäksi leirilippukunnassa tulee olla lähijohtajia tarvittava määrä. Tämä tarkoittaa, että leirilippukunnassa tulee olla yksi yli 18-vuotias johtaja alkavaa kymmentä alaikäistä kohti ja yksi yli 22-vuotiasta alkavaa viittäkymmentä alaikäistä kohti.

Leirilippukunnanjohtajien kelpoisuus ja tehtävät

Leirilippukunnanjohtajan tulee olla vähintään 18-vuotias, hänellä tulee olla aiempaa kokemusta partiosta ja johtamisesta, Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeiden tuntemusta ja tiedostamista, ajantasaiset ensiaputaidot ja Turvallisesti yhdessä -koulutus suoritettuna. Toisella leirilippukunnanjohtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja. Leirilippukunnanjohtaja vastaa siitä, että leirilippukunnan arki on sujuvaa, leirin aikataulua sekä sääntöjä noudatetaan ja että viestintä ja tieto kulkee kaikille leirilippukunnassa. Leirilippukuntaa voi esimerkiksi johtaa Otavalla järjestettävän partiojohtajaperuskurssin partiojohtajakoulutettava, jolloin hänen parinaan toimii kurssilaisen ohjaaja.

Luotsin ja lähijohtajan kelpoisuus ja tehtävät

Sammot toimivat seikkailijoiden lähijohtajina ja luotsit ohjaavat vanhempia ikäkausia. Leirilippukunnan johtajaresursseja suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon, että seikkailijahaikille tarvitaan yksi lähijohtaja kahdeksaa seikkailijaa kohden. Muiden ikäkausien haikeille ei tarvita lähijohtajia mukaan. Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus on pakollinen kaikille Otavan täysi-ikäisille osallistujille. Varmistathan siis hyvissä ajoin ennen leiriä, että koulutus on sinulla suoritettuna ja voimassa! Huomaathan, että Turvallisesti yhdessä -koulutus on voimassa viisi vuotta. Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/.

Kansainvälisyys leirilippukunnassa

Otavalle osallistuvat kansainväliset partiolaiset sijoitetaan leirilippukuntiin, ja he elävät yhteistä leiriarkea suomalaisten isäntälippukuntien kanssa. Ensisijaisesti kansainväliset ryhmät pyritään sijoittamaan leirilippukuntiin, jotka ovat toivoneet kansainvälisiä vieraita, mutta ryhmiä ja yksittäisiä kv-partiolaisia voidaan sijoittaa myös muihin leirilippukuntiin. Toiveen kansainvälisistä vieraista voi ilmoittaa leirilippukuntailmoittautumisen yhteydessä. Leirilippukuntia pyydetään ilmoittamaan kv-yhteyshenkilö, johon Otavan kv-tiimi voi olla yhteydessä kansainvälisiin osallistujiin liittyvissä asioissa. Kv-yhteyshenkilö voi olla leirilippukunnanjohtaja tai joku muu leirilippukunnan johtajistosta.

 

Huom! Sinulle tulee olla merkittynä lippukuntasi L-SP Otava 2020 yhteyshenkilö -pesti, jotta voit tehdä leirilippukuntailmoittautumisen Kuksassa. Leirilippukuntailmoittautumiset on merkittävä Kuksaan 29.2.2020 mennessä! Mikäli leirilippukuntien merkitsemisestä Kuksaan tulee kysyttävää, ole yhteydessä Heliin.

 

Ota yhteyttä