Otava 2020

Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava 2020 järjestetään 22.–29.7.2020 Turun kaupungin ulkoilualueella Naantalin luonnonkauniissa saaristossa Rymättylän Maisaaressa. Leirin kohderyhmänä ovat 10–22-vuotiaat seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Leirin mahdollistavat yli 22-vuotiaat aikuiset. Osallistujiksi ovat tervetulleita ei-vielä partiolaiset ja partiolaiset muista Suomen partiopiireistä sekä kansainväliset vieraat. Piirileirillä toteutetaan partion arvopohjan ja partio-ohjelman mukaista toimintaa.

Leirin nimi OTAVA perustuu moneen eri asiaan, kuten tähtikuvioon ja sen käyttöön niin merenkulussa sekä vanhaan nimitykseen lohiverkosta. Leiripaikan lähiympäristössä, Rymättylässä, Otava on myös paljon käytetty nimi, paikoissa, aluksissa jne. Lisäksi Otava on helposti lausuttava, selkeä, suomenkielinen sana, joten se on helposti ymmärrettävä ja saavutettava.

Piirileiri mahdollistaa onnistuneen ja ikimuistoisen leirikokemuksen jokaiselle osallistujalle. Leirin järjestämisessä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon kasvatus-, saavutettavuus- ja ympäristönäkökulmat. Tärkeitä arvoja, joita piirileirin tekemisessä halutaan korostaa ovat avoimuus, turvallisuus, yhdessä tekeminen, perinteet ja vihreät arvot. Niitä tuodaan mukaan käytännön suunnitteluun ja tekemiseen muun muassa panostamalla tapoihin, miten leiriä johdetaan, miettimällä mitä vanhaa kannattaa vaalia ja missä kohtaa on hyvä siirtyä eteenpäin ja kehittää uutta, suosimalla mahdollisuuksien mukaan kestäviä, ekologisia ja paikallisia tuotteita ja panostamalla ympäristövaikutusten vähäisyyteen, kierrätykseen ja luonnonsuojeluun.

Piirileiri Otava toivoo saavuttavansa koko piirin partiolaiset ja toimivansa yhdistävänä ja innostavana tekijänä. Tehdään yhdessä Otavasta loistava seikkailu ja sitä myötä L-SP:stä yhä parempi piiri!