Otava 2020

otava kyltti

Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava 2020 järjestetään Rymättylän Maisaaressa. Leirin ajankohta on 10.-17.6.2021. Leirin kohderyhmänä ovat 10–22-vuotiaat seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Yli 22 -vuotiaat mahdollistavat leirin nuorille. Osallistujiksi ovat tervetulleita myös ei-vielä partiolaiset, partiolaiset muualta Suomesta sekä kansainväliset vieraat. Piirileirillä toteutetaan partion arvopohjan ja partio-ohjelman mukaista toimintaa.

Leirin nimi OTAVA perustuu moneen eri asiaan. Otava on tähtikuvio, jota käytetään merenkulussa, mutta Otava on myös lohiverkon vanha nimitys. Leiripaikan lähistöllä Rymättylässä Otava on paljon käytetty nimi esimerkiksi paikoissa ja aluksissa. Näiden lisäksi Otava on helppo lausua sekä se on selkeä, suomenkielinen sana, joka ymmärretään helposti.

puut

Piirileiri mahdollistaa onnistuneen ja ikimuistoisen leirikokemuksen jokaiselle osallistujalle. Leirin järjestämisessä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon kasvatus-, saavutettavuus- ja ympäristönäkökulmat. Leirillä tärkeitä arvoja ovat avoimuus, turvallisuus, yhdessä tekeminen, perinteet ja vihreät arvot. Niitä tuodaan mukaan käytännön suunnitteluun ja tekemiseen. Arvot ovat pohjalla leirin johtamisessa, vanhojen ja uusien tapojen hyödyntämisessä, kestävien, ekologisten ja paikallisten tuotteiden käyttämisessä sekä kierrätyksessä ja luonnonsuojeluksessa.

Piirileiri Otava toivoo saavuttavansa koko piirin partiolaiset ja tuovansa kaikki yhteen tekemään Otavasta loistava seikkailu.