Moninaisuus

PIIRILEIRI OTAVAN MONINAISUUSTAVOITTEET 

Piirileiri Otava toivottaa kaikki leiriläiset tervetulleeksi. Koko leiriorganisaatio on sitoutunut leirin moninaisuustavoitteisiin.

SP:n moninaisuuslinjaus:  

"Peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Järjestössämme tulee näin ollen kunnioittaa jokaisen oikeutta tulla omana itsenään kuuluksi ja nähdyksi riippumatta seuraavista asioista: etninen tai kulttuurinen tausta, kieli, uskonto tai vakaumus, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, seksuaalinen suuntautuminen tai toimintakyky. Toiminnassamme haluamme myös edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, alueellista yhdenvertaisuutta sekä mahdollisuutta osallistua toimintaan perhetaustasta riippumatta." 
 
 

Piirileiri Otavan moninaisuustavoitteet 

  • Jokaisella leiriläisellä on tervetullut olo leirillä 
  • Jokainen leiriläinen oppii jotain uutta moninaisuudesta ja mahdollisuuksista huomioida kaikki partiotapahtumissa sekä lippukuntatoiminnassa 
  • Moninaisuus huomioidaan paremmin kuin aikaisemmilla piirileireillä 
  • Pestien nimet ja muu nimistö ovat sukupuolineutraaleja 
  • Moninaisuuteen liittyvistä asioista viestitään selkeästi sekä leirin tekijöille että leiriläisille sekä ennen leiriä että leirin aikana  
  • Leirin moninaisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja onnistumista arvioidaan sekä leirillä että leirin jälkeen. Arviointiperusteet luodaan ennen  leiriä.
  • Moninaisuutta edistävästä työstä tehdään selkeä loppuraportti, joka viedään muun loppuraportoinnin osana piirihallitukselle. 

Piirileiri Otavan staabi  

Piirileiri Otavan moninaisuusryhmä 

Ota yhteyttä