Ohjelma

Pitääkö ohjelmassa olla mukana aikuinen saattaja?

Seikkailijat tarvitsevat joukkuetta kohden tutun aikuisen, vaeltajan tai leiripestissä leirilippukunnassa olevan samoajan mukaan ohjelmaan. Tarpojat eivät tarvitse saattajaa varsinaisesti ohjelmassa, mutta leirilippukunnan on huolehdittava, että tarpojat löytävät perille ohjelmapisteelle. Samoajat eivät tarvitse saattajia. Seikkailijoiden saattajia voi hyvin vaihdella välillä.

Voinko osallistua aikuis- tai vaeltajaohjelmaan, vaikka olen pestissä päivisin?

Aikuis- ja vaeltajaohjelmaa järjestetään eri vuorokaudenaikoihin, jotta erilaisissa pesteissä olevat pääsevät yhtä lailla mukaan. Ohjelmaa on tarjolla aamusta iltaan.

Saako samoajat osallistua Otavalla samoajaohjelmaan, vaikka siirtyvät kevään aikana vaeltajiksi? Pystyykö siis ilmoittautuessa valitsemaan ikäkauden, jonka ohjelmaan osallistuu?

Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua sen ikäkauden ohjelmaan mitä suorittaa iästä riippumatta.

Suositellaanko 3. vuoden seikkailijoita ja syksyllä 2020 tarpojiksi siirtyviä osallistumaan seikkailija- vai tarpojaohjelmaan?

Lippukunnat voivat siirtymävaiheessa olevien ikäkausien kohdalla käyttää omaa harkintaansa siitä, kumpaan ohjelmaan haluavat osallistua, sillä lippukunnassa omat lapset ja nuoret tunnetaan. Suurimpina eroina seikkailija- ja tarpojaohjelman välillä on se, että seikkalijajoukkue tarvitsee ohjelmaan mukaansa saattajan, tarpojien odotetaan pärjäävän ohjelmassa itsenäisesti. Seikkailijoiden haikki kestää aamusta iltapäivään ja sijoittuu Maisaareen, tarpojat lähtevät yön yli haikille mantereen puolelle. Ohjelmassa on pyritty huomioimaan kunkin ikäkauden kasvatustavoitteet ja erityispiirteet, eli seikkailija- ja tarpojaohjelma poikkeavat toisistaan myös laaksoissa, mutta eivät vaadi sitä, että jokin tietty aktiviteetti olisi jo lippukunnissa suoritettu.