Pestit

Miten pestit menevät eri ikäkausissa?

Seikkailijat ja tarpojat viettävät koko leirin oman ikäkauden päiväohjelmassa. Mikäli tarpojalla on jokin erikoistaito, kuten jollankäsittely, niin silloin tällöin voi olla jokin vuoro. Samoajat viettävät kaksi päivää pestissä ja muun ajan oman ikäkauden päiväohjelmassa. Vaeltajat ja aikuiset viettävät 100 % ajastaan pestissä ja ohjelmaa on vapaa-aikana. Perheleiriläiset voivat olla joko 50 % tai 100 % pestissä.

Miksi seikkailijan, tarpojan ja samoajan tulee osallistua ohjelmaan? Voiko samoaja halutessaan toimia kokopäiväisesti pestissä?

Jokaisella leiriläisellä on oikeus ikäkautensa ohjelmaan. Päiväohjelma on pakollista, sillä näin varmistetaan mm. se, että pestissä toimivalle samoajalla tarjoutuu aidosti mahdollisuus osallistua ikäkautensa ohjelmaan. Leirin turvallisuuden kannalta on myös oleellista, että leiriläiset ovat siellä, missä kuuluu. Leirimaksuun sisältyy 8 leiripäivän ohjelma. Partio-ohjelman nousujohteisuus toteutuu asteittain niin, että jokaiselle ikäkaudelle on omaa ohjelmaansa ja samoajilla pestissä toimimista on kahtena päivänä. Kaikkein yhdenvertaisen kohtelun vuoksi seikkailijat, tarpojat ja samoajat osallistuvat päivisin oman ikäkautensa ohjelmaan.

Onko pesteissä toimivilla vapaa-aikaa leirillä?

Jokaisella pestissä toimivalla on työvuorot leirillä, jotta aikaa jää myös muuhun, kuten leirilippukunnassa toimiseen, ohjelmaan osallistumiseen ja lepäämiseen.

Miksi Otavalla tarvitaan 15 leirilääkäriä?

Jotta saadaan 3-vuorotyö ja vapaat toimimaan sujuvasti.